Leger des Heils - Korps Hoogeveen

Korps Hoogeveen is een onderdeel van Het Leger des Heils, een internationale beweging die behoort tot de universele christelijke Kerk. Zij zamelen kleiding in en verlenen veelal hulp aan dak- en thuislozen.

De hulpverlening van het Leger des Heils richt zich op de meest kwetsbaren in de samenleving met complexe problematiek en wil zo laagdrempelig mogelijk zijn. Het gaat dan meestal om:

 • huishoudens met problematische schulden, met name eenoudergezinnen, huishoudens met lage inkomens, jongeren.
 • alleenstaande mannen en allochtonen. Deze huishoudens hebben een verhoogd risico voor complexe problematiek
 • langdurig werklozen en arbeidsongeschikten met een lage en/of niet afgemaakte schoolopleiding.
 • (ex-)drugs- of alcoholverslaafden, psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen.
 • ouderen: alleenstaande, maatschappelijk geïsoleerde (en hoogbejaarde) ouderen zijn toenemend afhankelijk van institutionele zorg- en hulpverlening
 • jongeren: voortijdige schoolverlaters met onvoldoende thuisbinding, die het risico lopen van een criminele carrière.
 • zwerfjongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

U kunt altijd contact opnemen met het Leger des Heils voor hulp, advies of gewoon een gesprek van mens tot mens. Als medewerkers van het korps niet zelf kunnen helpen, gaan ze met u op zoek naar een instantie die wel hulp kan bieden. Voor een pastoraal/sociaal gesprek kunt u ook bij hen terecht.

Het korps Hoogeveen biedt o.a. de volgende activiteiten:

 • samenkomsten
 • Gasterij, maaltijd op woensdag, wekelijks
 • maaltijdclub op maandag, een keer per maand
 • kledingwinkel
 • schuldhulppreventie
 • evangelisatie
 • zingen in Weidesteyn
 • bijbelstudie en gebedswerk

Lees meer op www.legerdesheils.nl/korpshoogeveen

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
alle leeftijden
Gecontracteerd door gemeente(n)
Hoogeveen
Bezoekadres Reviusweg 5
7901JN Hoogeveen
Telefoon
C.Wubbema 06 12760130   
Website www.legerdesheils.nl/korpshoogeveen
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door